Sākums
Jaunumi
Klubs
Kalendārs
Rezultāti
Bildes
Kartes
OS poligons
Video
Projekti
bilde
Akcijas piedāvājums Nelaimes gadījumu (NG) apdrošināšanai
Normunds Bērziņš 2011-08-30
No 1. augusta līdz 11. septembrim jaunās akcijas akcents – bērnu un ģimenes apdrošināšana.

Akcijas piedāvājuma nosacījumi:

2011.gada vasaras NG piedāvājums bērniem (Bērns ir cilvēks vecumā no 1 gada vecuma līdz 18 gadiem iekļaujot, adoptētie un krustbērni arī tiek pieskaitīti pie „saviem bērniem”):

Fokusējoties uz bērnu apdrošināšanu, BTA piedāvā saviem mazajiem klientiem 2 dažādus apdrošināšanas segumus, kas diezgan nopietni atšķiras ar cenu. Mēs speciāli izstrādājām piedāvājumus ar dažādiem segumiem, lai nodrošinātu bērnu akcijas piedāvājumu arī ģimenēm, kurām ir mazāki ienākumi, bet kuri vēlētos apdrošināt bērnus akcijas laikā. Abos piedāvājumos tiek iekļauts diezgan populārs risks „Konfekšu apmaksa”, bet otrajā segumā ir iekļauta „Slimnīcas nauda” un jaunais risks „Privātskolotāja izdevumi”.

2011.gada vasaras NG piedāvājums vecākiem/pieaugušajiem:

Klienti var iegādāties NG polisi ar īpašo papildus segumu, iekļaujot tajā kritisko slimību apdrošināšanu un segumu kosmētiskajām operācijām. Bet gadījumā, ja vienlaicīgi tiks apdrošināts bērns kaut vai ar vienu no vecākiem (vecvecākiem), pieaugošo apdrošināšanai tiks piemērota cena ar ģimenes atlaidi. Atlaides par vairāku bērnu apdrošināšanu nav paredzētas.

Piedāvājuma detalizēts apraksts un apdrošināšanas prēmijas:

1. 2011.gadā apdrošināšana tiks veikta saskaņā ar BTA Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.7. (tālāk tekstā – Noteikumi Nr.7.).

2. Vasaras akcijas laikā tiek piedāvāti 3 dažādi apdrošināšanas segumi, kas ietver:

1. segums
„Bērnu programma parastā”
2. segums
„Bērnu programma Zelta”
3.segums
„Vecāku/pieaugošo programma”
Nāve+++
Invaliditāte+++
Traumas+++
Medicīniskie izdevumi+++
Slimnīcas nauda-++
Konfekšu apmaksa++-
Privātskolotāja izdevumi-+-
Bērnu mācību pabalsts--+
Kritisko slimību apdrošināšana--+
Kosmētiskās operācijas--+

Gada prēmijas, LVL

Nr.Apdrošinājuma summa (nāvei, invaliditātei), LVLBērnu programma parastāBērnu programma Zelta*Vecāku un pieaugošo programma / cena ar ģimenes atlaidi**
1.3 000,-4,856,5010,00 / 9,25
2.5 000,-6,858,5012,00 / 10,80
3.10 000,-13,5015,0018,50 / 16,80
4.12 000,-15,0018,5023,00 / 21,00
5.15 000,-19,8521,5026,00 / 23,50
6.20 000,-24,8526,5031,00 / 27,00

* Klientiem vecumā no 55 līdz 64 gadiem (ieskaitot) minētās apdrošināšanas prēmijas tiek paaugstinātas par LVL 5,00 un ģimenes atlaide nav piemērojama, bet risks „Kritiskās slimību apdrošināšana” paliek spēkā;

** ģimenes atlaide, t.i. cena pēc šķērssvītras, var tik piemērota tikai, ja klients vienlaicīgi noformēja polisi sev un vismaz vienam savam bērnam.

3. Apdrošināšanas segums Traumām, Medicīniskiem izdevumiem, Slimnīcas naudai, Bērna mācību pabalstam, kosmētiskajām operācijām, Kritiskām slimībām, Konfekšu apmaksai un Repetitora izdevumiem paliek nemainīgs, bet apdrošinājuma summa Nāves un Invaliditātes riskiem tiek noteikta atbilstoši klientu vēlmēm.

4.īpašie nosacījumi un cena šim NG apdrošināšanas piedāvājumam tiek noteikta tikai akcijas laikā.

5. Akcijas laikā Klienti tiks apdrošināti arī nelaimes gadījumiem, kas var iestāties nodarbojoties ar sportiem, kas Noteikumos Nr.7. ir minēti definīcijās kā „Sports”, pie nosacījuma, ka klients nepiedalās nekādā veidā sacensībās, papildus segumā būs iekļauts arī zemūdens peldēšana, bet visi citi „Paaugstināta riska sporta” definīcijā minētie sporta veidi segumā nav iekļauti. Pēc būtības nosacījumi netika grozīti. Bērni tiek apdrošināti arī sporta nodarbību laikā (gan skolas fizkultūras nodarbību laikā, gan sportojot citur, t.sk. spec. sporta skolās), iekļaujot piedalīšanos sacensībās, ja vien sporta veids nav minēts „Paaugstinātā riska sports” definīcijā.

6. Apdrošināšana aizsardzība darbojas 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, visā pasaulē.

7. Apdrošināšanas periods – viens gads.

Apdrošināšanas riski:

Ir paredzētas sekojošas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nelaimes gadījuma rezultātā:

- nāves gadījumā – 100%;

- I grupas invaliditātes gadījumā – 100%;

- II grupas invaliditātes gadījumā – 50% ;

- III grupas invaliditātes gadījumā – 25%;

- traumatisms - no 1% līdz 100% no apdrošinājuma summas 2 000,- LVL apmērā, atkarībā no traumas smaguma un saskaņā ar Noteikumu Nr.7 Pielikumu Nr.2., “Apdrošināšanas atlīdzības apmērs sakarā ar nelaimes gadījumu” (Tabula Nr.1a.);

- Medicīniskie izdevumi – apdrošinājuma summa 1 200,- LVL apdrošināšanas periodā ar ierobežojumu vienā apdrošināšanas gadījumā 300,- LVL apmērā;

- Slimnīcas nauda – 10,- LVL dienā ar limitu 45 dienas apdrošināšanas periodā;

- Bērna mācību pabalsts – klienta nāves gadījumā vienam klienta bērnam tiek segtas studijas augstskolā, kompensējot studijas maksu pēc katra akadēmiskā gada. Apdrošinājuma summa šim riskam ir aprēķināma kā viena desmitā daļa no apdrošinājuma summas „Nāvei”, t.i. ir atkarīga no klienta izvēles;

- Konfekšu apmaksa – iestājoties nelaimes gadījumam bērnam līdz 18 gadu vecumam, mēs papildus visām saskaņā ar līgumu paredzētajām atlīdzībām apmaksāsim konfektes, ko vecāki iegādāsies mazulim, lai mazinātu sliktās atmiņas par sāpi. Kompensācija tiek izmaksāta gadījumā, ja par traumu ir paredzēta atlīdzība; tiek atlīdzināts čeks par 1 kg konfekšu, ne vairāk par 5,- LVL vienā gadījumā. Konfektes var būt aizvietotas ar augļiem pēc bērna/vecāku izvēles;

- Kosmētiskas operācijas – gadījumā, ja NG rezultātā iegūtais bojājums rada paliekošas kropļojošas sekas galvas un kakla rajonā vai paliekošas kropļojošas sekas pēc apdegumiem, to likvidācijai tiek apmaksāta plastiskā ķirurģiskā ārstēšana ar limitu 500,- LVL;

- Kritisko slimību apdrošināšana – gadījumā, ja klientam iestājas kāda no sekojošām slimībām:

- miokarda infarkts (sirdslēkme);

- insults;

- vēzis;

- hroniskā nieru mazspēja;

- paralīze;

- primārais 1.tip cukura diabēts;

- AIDS;

- izkaisītā skleroze.

BTA izmaksā atlīdzību 500,- LVL apmērā. Apdrošināšana tiek veikta saskaņā ar Noteikumu Nr.7. Pielikumu Nr.5. „Kritisko slimību apdrošināšanas noteikumi”.

- Privātskolotāja izdevumi - ja saistībā ar nelaimes gadījumu bērns (skolnieks līdz 18 gadiem) atrodas uz slimības lapas un neapmeklē skolu 3 un vairāk nedēļas, iekavē mācības un saistībā ar to viņam ir nepieciešama repetitora palīdzība, BTA apmaksās nodarbības ar privāto repetitoru. Atlīdzība veido LVL 6,00 par katru nodarbību jebkurā bērnam svarīgā priekšmetā pēc vecāku izvēles, kopējai atlīdzībai nepārsniedzot LVL 60,00; gadījumā, ja slimības lapa ilgst 2 mēnešus un vairāk, kopējās atlīdzības apmērs tiek palielināts līdz LVL 250,00. Tiek kompensēti vecāku izdevumi par repetitora (-ru) pakalpojumiem pēc nodarbību kursa pabeigšanas. Vecākiem nav jāiesniedz čeki, bet iesniegumā par atlīdzības izmaksu jānorāda repetitora kontakti un apmācāmais priekšmets, nodarbību cena un skaits.

Kontakttālrunis 26322550

KDC Madona vadītāja Dace šņepste

LIVE RESULTS

citi jaunumi:
OK Arona kauss 2024
Madonas kausu 1.kārta 9.aprīlī Cesvainē
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm 2024
Sniega diena 2023
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē.
LOF Festivāla sprints
OK Arona kauss 2023
Latvijas čempionāts orietēšanās ar slēpēm
Eiropas čempionāts ziemas orientēšanās
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē 2022
Tautas skrējiens Madonā 2022
OK Arona kauss 2022
Sniega dienas
Projekts Es ticu, ka varu! noslēdzies
Madonas novada individuālais orientēšanās treniņš
Orientēšanās diena Cesvainē
Tautas orientēšanās skrējiens Madonā
Orientēšanās Cesvainē
LSVS Pašvaldību 58. sporta spēļu sacensībām riteņbraukšanā
Skrejiens Madona 2021
17.08 Madonas kausi notiks Smeceres sila mototrasē
Vestienas orietēšanās diena
27th European foresters orienteering championship
Orientēšanās diena Sarkaņos
Madonas kausu nākamā kārta 6.jūlijā Kusā
OK Arona kauss 2021
Sākas Madonas kausi
Tautas orientēšanās
Treniņkārtas
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
Realizējam projektu
Novadīta vēl viena nometne
OK Arona kauss 2020
23.jūnija kārtā Jāņukalnā starts no 11.00-13.00
Beļavas sils
Senākie individuālie orientēšanās treniņi
Jāņukalns
Biksēre
Vestiena, Jūriņkalns
Straumītes, Lazdona-Mētriena 5km.
Ļaudona, Driksnas ezers
Piesardzības mēri ārkārtas stāvokļa laikā
Vādzola kārta
Orientēšanās individuālie treniņi
Realizējam ESF finansēto projektu MĒS ESAM STIPRI!
Projekts ORIENTĒŠANĀS ABC noslēdzies
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
OK Arona kauss 2019
OK Arona uzvar Kāpas 2019 trīdienu klubu kopvērtējumā
Skrējiens Apkārt Madonai 2019
Mežs ir tavs stadions
Orientēšanās sacensības Ģimeņu skrējiens Kusā
OS Veikals
Divas uzvaras Rīgas kausos
Vasaras sezona tiek atklāta ar Kurzemes pavasara sacensībām
Sākam realizēt ESF finansēto projektu ORIENTĒŠANĀS ABC
Madonas kausu 1. kārta
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm
Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla
Madonas kauss 2019 orientēšanās uz slēpēm
Skandināvu junioru kauss ziemas orientēšanās
Kluba biedru gada sanāksme
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
Apkārt Barkavai 2018
Skrējiens apkārt Madonai
OK Arona kauss 2018
1.kārta 17.aprīlī Ozolos
Skolu festivāls
Jaunais gads iesākts izcili
Uģis Beķeris izcīna bronzas medaļu Eiropas jauniešu čempionātā stafetēs
OK Arona orientieristiem 17 zelta medaļas Latvijas ziemas čempionātā.
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm
Kluba biedru gada sanāksme
Tautas orientēšanās pasākums Veselā miesā - vesels gars
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
Veiksmīgs starts Latvijas čempionātā pagarinātajā (maratona) distancē
Siguldas rudens sacensībās piecas medaļas
TEICAMS STARTS – TRĪS LATVIJAS ČEMPIONI !!!
Latvijas čempioni – Anete Strauta un Juris Dzenītis
Kāpas trīsdienas
Lūgums palīdzēt!!!
OS Veikals 30.maija kārtā Jāņukalnā
Četras medaļas Latvijas čempionātā garajā distancē
Sudrabs Latvijas čempionātā sprinta stafetēs
Divas medaļas Latvijas čempionātā sprintā
OK Arona kauss 2017
Divas uzvaras Rīgas kausos
Dubultuzvara Lieldienu balvas sacensībās
Ernestam Šaško otrā vieta Ziemeļu divdienās
Dāvis Vintišs uzvar Latvijas kausa atklāšanas posmā
Madonas kausi 2017
Madonas kausu 1. kārta 18. aprīlī
Madonas kauss 2017 orientēšanās uz slēpēm
Uģis Beķeris uzvar Daugavpils čempionātā orientēšanās ar slēpēm
26. novembrī kluba kopsapulce
OK Arona orientēšanās treniņi kartēs svētdienās.
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
Madonas novada spartakiāde orientēšanās sportā 2016
Klubs sveic Kristapu savā kāzu dienā
Kāpas trīsdienās nostartēts godam!
8.kārtā Jāņukalnā OS veikals
Orientēšanās sacensības Ģimeņu skrējiens Kusā 2016
6 medaļas Latvijas čempionātā sprintā 2016
OK Arona kauss 2016
Krekli pēc pasūtījuma
Aronas meitenes lieliskas latvijas skolu kausa izcīņā
Madonas kausi 2016
12.aprīlī 1.kārta Ozolos
Madonas kauss 2016 orientēšanās uz slēpēm
17 medaļas Latvijas orientēšanās čempionātā ar slēpēm vidējā distancē
16 medaļas no Latvijas čempionāta orientēšanās ar slēpēm sprinta distancē
Biatlona sacensības Biatlons visiem
Sekmīgi starti Daugavpils izaicinājumā
Nauris Raize piedalās Ziemas orientēšanās pasaules kausa posmā
Daugavpils izaicinājums
OK Arona kluba biedru gada sapulce
2015.gadā īstenoti 2 projekti
Orientēšanās sacensības Apkārt Ērgļiem
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē.
OS veikals Madonas novada čempionātā
Starti Cēsu rudens 2015 sacensībās
Veiksmīgas Gulbenes kausa un Gulbenes sprinta kausa sacensības
Gulbenes kauss 2015
Gulbenes kausa sprints 2015
Veiksmīgi starti Kāpas trīsdienās
Ļoti veiksmīga Mazā balva 2015
Baltijas čempionāts aizvadīts
Pilns medaļu komplekts no Rīgas čempionāta stafetēs
Uzvarām bagāts Rīgas čempionāts
1 zelts, 2 bronzas Latvijas čempionātā garajā distancē
Orientēšanās sacensības Ģimeņu skrējiens Kusā 2015
OK Arona kauss 2015
Trīs sudrabi Latvijas čempionātā sprintā
6.kārtā Jāņukalnā OS Veikals
Latvijas čempionāts nakts orientēšanās 2015
Madonas kausu kārta ar vēsturisku skatu
Dāvim Vintišam 2. vieta Rīgas kausos
3 otrās vietas un 1 trešā vieta Ziemeļu divdienās
Madonas kausi 2015
Madonas kausi 2015 1.kārta
Labas vietas Kurzemes pavasarī
Latvijas 2015.gada čempionāts ziemas orientēšanās
Madonas kauss 2015 orientēšanās uz slēpēm
Zane Čamane uzvar Rīgas telpu orientēšanās sacensībās
Kluba kopsapulce
Baltijas junioru kauss
Orientēšanās sacensības Apkārt ērgļiem
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē.
Dāvis Vintišs uzvar Siguldas rudenī
Nikam Pļaviņam sudrabs orientēšanās maratonā
Gulbenes kauss un Gulbenes sprinta kauss 2014
OS veikals 18.kārtā Mailēs
Orientēšanās sacensības Apkārt Barkavai 2014
Orientēšanās sacensības ģimeņu skrējiens Kusā 2014
OK Arona kauss 2014
Latvijas nakts orientēšanās čempionāts
Naktsmītnes, ēdināšana Aronas kausā ļaudonā
GPS ceļi
Madonas kausi 2014
8.aprīlī Madonas kausu 1.kārta Barkavā 18.00
Nauris Raize izcīna bronzu Pasaules junioru čempionātā garajā distancē
Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāti ziemas orientēšanās
Smeceres sila - MySport Tautas slēpojums
Madonas kauss 2014 ziemas orientēšanās
Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās nakts sprinta distancē
Kluba kopsapulce un talka
Cēsu rogainings
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē.
Medus par izdevīgām cenām
Gulbenes novada kauss
OS veikals
Latvijas MTBO čempionāts sprinta un vidējā distancē
5 days of Apennines 1-2 diena
Itālijas brauciens
Kāpa 2013
Jukola 2013
Orientēšanās diena 23. maijā
Latvijas sporta veterānu 50. sporta spēles
Kalsnavas kauss
Madonas reģionāla skolu spartakiāde
Latvijas čempionāts nakts orientēšanās un OK Arona kauss 2013
Braucam uz Itāliju 5 dienu sacensībām 2013.gada 24.jūlijā
Sniegotais Kurzemes pavasaris 2013
Madonas kausi 2013
Lieldienu balva 2013
16.aprīlī Madonas kauss 2013 1.kārta
Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās
Smeceres sils 2013 orientēšanās uz slēpēm atklātās sacensības
Madonas kauss 2013 orientēšanās uz slēpēm
Braucam uz Itāliju 5 dienu sacensībām 2013.gada 24.jūlijā
Kluba sapulce 23.novembrī
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē
Labi rezultāti Latvijas kausā!
Orientēšanās tērpi
Fotomiks atlaides
Latvijas čempionāts maratonā 2012
OK Arona nakts OS sacensības
Pilns komplekts Latvijas čempionātā vidējā distancē
2.vieta Klubu stafetēs.
Aronas pagasta sporta svētki
Nakts orientēšanās Apkārt Barkavai 2012
Piedzīvojumu parks Smeceres sils (+video)
Gulbenes novada kauss 2012
Latvijas sporta veterānu 49. sporta spēles
Kalsnavas kauss
OK Arona kauss 2012
Kurzemes pavasaris 2012
Madonas kausi 2012
17.aprīli Madonas kausu 2012 1.kārta Cesvainē
Latvijas ziemas čempionāts vidējā un garajā distancē
Nauris Raize un Jānis Baunis Pasaules Junioru čempionātā stafetēs izcīna vietu pie goda piedestāla.
Nauris Raize izcīna 13.vietu Pasaules Junioru čempionātā
Orientēšanās čempionāts ar slēpēm Ukrainā, Sumy, Sprinta distance
Uzvaras Igaunijā
Madonas kauss 2012 orientēšanās ar slēpēm
Madonas kauss 2012
Sveicam Gunāru dzimšanas dienā!!!
OK Arona kluba biedru gada sapulce
Piedzīvojumu un mācību takas izveide Smecersilā
Visi uz talku!!!
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē.
OK Arona nakts OS sacensības
22.kārtā ērgļos kopējais starts plkst.18.00
Latvijas un šveices sadarbības programmas grantu shēmas NVO fonds apakšprojekta Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā realizācija (9. augusts)
Cēsu rudenī uzvar jaunākie
Akcijas piedāvājums Nelaimes gadījumu (NG) apdrošināšanai
17.kārtā Silos garākajā distancē 1.etaps ar ceļu variantiem
Piedzīvojumu sacensības uz 57 paralēles Cesvainē
ģimenes grupa piedzīvojumu sacensībās
Vasaras brauciens uz Horvātiju (Ar laikiem)
Atklāts Smecersila OS poligons
Dalībnieks bez rezultāta.
EST-LAT līgas ziemas kopvērtējums
Jauna grupa Madonas kausos 2011
Kristaps Ozoliņš līderis
5.kārta sadarbībā ar Fotomiks
Madonas kausu 1.kārta ar rekordlielu dalībnieku skaitu un viesi no Marokas
Madonas kausi 2011
19.aprīlī Madonas kausu 1.kārta.
Aronas pagasta slēpošanas sacensības 2011
T-kreklu izmēri
Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās garajā distancē
T-kreklu dizains
Lietuvas čempionātā
Lithuania ski-orienteering championship
Kluba gadumijas pasākums
Pēdējā nakts kārtā 29.oktobrī ērgļu vidusskolā starts no 19.00-20.00
OK Arona kluba biedru pilnsapulce
OK Arona nakts kauss
Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējā distancē 9. oktobrī
Iespēja piedalīties treniņdistancēs.
Piedzīvojumu sacensības uz 57 paralēles Cesvainē
Aronas pagasta sporta svētki 17. jūlijā
Brauciens uz Serbiju (papildināts)
Valmieras čempionāts
Madonas kausi 2010
Nolikums
OK Arona kauss 2010
Piedzīvojumu sacensības „Triatel xRace”
Aronas pagasta slēpošanas sacensības
Latvijas Republikas 2010.gada čempionātam orientēšanās ar slēpēm
Madona Cup 2010 Ski-O competition
Madonas kauss 2010 orientēšanās uz slēpēm
Madonas rajona čempionāts vidējā distancē
OK Arona nakts OS sacensības
Una Arama izcīna uzvaru Pasaules militārajā orientēšanās čempionātā stafetēs
Cēsu rudens 2009
Pasaules militārais orientēšanās čempionāts vidējā distance
Pasaules militārais orientēšanās čempionāts garā distance
42. CISM Pasaules militārais orientēšanās čempionāts (papildināts)
Latvijas čempionāts stafetēs
Latvijas čempionāts vidējā distancē
Gulbenes kauss 2009
Mārtiņš Sirmais kvalificējas pasaules čempionāta finālam vidējā un garajā distancē
Eiropas jauniešu čempionāts 2009
Kāpas sprints 2009
Kāpa 2009
Norvēģu O-festivāls, stafetes
Mārtiņa Sirmā starti Pasaules kausa 3. un 4. posmā
Mārtiņš Sirmais startēs pasaules kausa 3. un 4. posmā (ar Live saiti)
Jukola 2009 stafete
Venla 2009 stafete
Mārtiņš Sirmais startē Pasaules kausa pirmajos posmos
Madonas sportisti Latvijas čempionātā garajā distancē
Madonas sportisti Latvijas čempionātā sprinta distancē
Latvijas čempionāts sprintā un garajā distancē
Latvijas čempionāts Garā distance
Latvijas čempionāts Sprints
Baltijas čempionāts
Smiltenes Mazā balva
Rīgas čempionāts orientēšanās sportā
Jaunā Madonas BJSS kausu sezona
Swedbank orientēšanās līgas trešais posms
Latvijas čempionāts orientēšanās maratonā
Latvija čempionāts nakts orientēšanās
Mikus pirmais, Mārtiņš trešais Nike ACG Siguldas maratonā 2008
Mārtiņš Sārs par Nike ACG Siguldas maratonu
Mikus Bērziņš par Nike ACG Siguldas maratonu
Gunārs Ikaunieks kļūst par LOF viceprezidentu
Ziemas sezonas pirmās sacensības aizvadītas
Madonas ziemas čempionāts ar slēpēm: Sprints
Ski-O competition Madona: Sprint result
Madonas ziemas čempionāts ar slēpēm: Vidējā distance
Ski-O competition Madona: Middle result
Slēpojums apkārt Alaukstam
Nauris Raize startē Eiropas jauniešu čempionātā ziemas orientēšanās sportā
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm sprints
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm garā distance
Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm stafetē
Mārtiņš Sirmais startē Portugal O Meeting 2009
"Savējie M" kausu izcīņa nakts orientēšanās
Dāvis Sārs startē Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātā
Una tiek pie bronzas, Mārtiņš izcīna 4. vietu Pasaules Karavīru čempionātā stafetēs
Madonas rajona atklātais čempionāts vidējā distancē aizvadīts
Una izcīna 8. vietu Pasaules Karavīru čempionātā garajā distancē, Mārtiņam 24. vieta
Mārtiņš otrais, Una devītā Pasaules Karavīru čempionātā vidējā distancē
Mārtiņš Sirmais startē pēdējos pasaules kausa posmos šveicē
Madonas sportistu starti Baltic Junior Cup 2008
ATBALSTĪTĀJI
Lietotājs
Parole
Izveidot lietotāja kontu